ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Во время чтения отрывка “Аават олам” ("Любовью вечной…"), произнося слова "Веавиейну лешалом" ("И приведи нас с миром"), берут в руку две передние кисти цицит, затем присоединяют к ним задние – сначала левую, а после нее правую – и держат их между мизинцем и безымянным пальцем левой руки. Кисти цицит целуют шесть раз, произнося цицит, цицит, лецицит, эмет ("истинно"), кайэмет ("нерушимы") и лаад ("вечно")..

יום שישי כב סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, שישי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז.
תניא: והנה אעפי"כ... '164' לתחתונים.

לאמירת והביאנו לשלום כו' מחברים תחלה ב' הציציות דלפניו, אח"כ [אחר כך] מצרפים ציצית כנף השמאלי דלאחוריו, אח"ז [אחר זה] ציצית דכנף הימין ואוחזים אותם בין קמיצה לזרת דיד שמאל.

נושקים הציציות שש פעמים היינו באמירת תיבות: ציצית, ציצית, לציצית, אמת, קימת, לעד.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.