ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из высказываний моего деда: “Первый йехидут1 у Ребе определяет интеллектуальное и эмоциональное состояние хасида и cоответствует его сущности.2 Ребе определяет для него порядок служения, соответствующий сущностной природе его характера”.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Аудиенция.

2.

Б-жественная душа еврея состоит из пяти уровней, из которых самый высокий – Йехида. Во время йехидут встречаются Йехида Ребе и Йехида хасида. Хасид, правильно подготовившись (см. 18 Тамуза), использует этот момент для духовного и морального роста (см. 13 Элула).

יום רביעי כ סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: שלח, רביעי עם פירש"י.
תהילים: צז-קג.
תניא: פרק ז. והנה... 'פב' עליו כלל.

מפתגמי אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי]: דער שכל און מדות געבוי פון א חסיד, איז לפי ערך זיין ערשטע יחידות בא זיין רבי'ן. די ערשטע יחידות איז לפי ערך מהות עצמו פון א חסיד, לפי אופן מהות עצמו אזא סדר עבודה גיט איהם דער רבי

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.