ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В этот день, в 5660 (1900) г., состоялась свадьба рабби Леви-Ицхака Шнеерсона и ребецин Ханы, родителей Ребе .

Цемах Цедек составил множество нигуним. Тору он изучал вслух и нараспев. Случалось, что он прерывал учебу, или написание труда по хасидской философии, или ответ на письмо и начинал петь.

Мой дед рассказывал, что, в зависимости от мелодии, он мог определить, чем в этот момент занят Цемах Цедек.

יום רביעי יג סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: פרק ד. כי... 'עט' להטיב.

הצ"צ [הצמח צדק] חבר כמה נגונים, למודו היה בקול ונגון, ולפעמים היה מפסיק באמצע למודו, או כתיבתו דא"ח [דברי אלקים חיים] או שו"ת [שאלות ותשובות], ומנגן איזה ניגון.

אאזמו"ר [אדוני אבי זקני מורי ורבי] סיפר, אשר מקול ניגונו של הצ"צ [הצמח צדק] היה יודע במה הוא עסוק באותה שעה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.