ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Сказано: "И сошли они живыми в преисподнюю"1 – то есть, даже в могиле считали себя живыми.

Благословение, содержащееся в словах "сошли они живыми", как и в словах "сыновья Кораха не умерли"2 (как объясняется: "Место было уготовано для них в преисподней, и они раскаялись"3), заключается в том, что раскаяние помогает лишь тогда, когда человек "еще жив". Это и есть благословение – даже в преисподней они будут живы и смогут раскаяться.4

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Бемидбар", 16:30.

2.

Там же, 26:11.

3.

"Мегила", 14а.

4.

В Торе рассказывается о мятеже Кораха и его сторонников против Моше и о том, как в наказание за это они были поглощены расступившейся землей: "...И сошли они живыми в перисподнюю". Отличие Кораха и тех, кто вместе с ним "сошел живым в преисподнюю", от его раскаявшихся сыновей состоит в том (как объясняет Ребе), что Корах и его сторонники сохранили иллюзию жизни даже в преисподней, отказываясь признать свое истинное положение. Сыновья же Кораха даже в преисподней чувствовали жизнь и использовали это, чтобы совершить раскаяние. Жизнь дается каждому, как ее использовать - зависит от самого человека.

יום שלישי כו סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קיט, מה...לא שכחתי.
תניא: וזה ג"כ ענין... 'פד' בפועל ממש.

וירדו חיים שאולה - שגם בשאול חושבים שהם חיים.

הברכה בוירדו חיים שאולה, כמו בני קרח לא מתו, מקום נתבצר להם ועשו תשובה, כי תשובה מועלת רק כל עוד שהוא חי, וזוהי הברכה, שגם בשאול יהיו חיים ויוכלו לעשות תשובה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.