ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Вы спрашиваете, в чем должна быть ваша связь со мной1, тем более, что я не знаком с Вами лично..."

"...Истинная связь возникает за счет изучения Торы. Когда вы изучаете и читаете мои труды2 и общаетесь во время учебы и во время фарбренгенов с теми, кто мне дорог: хасидами и учениками любавичских йешив, когда вы выполняете мою просьбу относительно чтения псалмов3 и установления времени для изучения Торы, в этом – истинная связь…"

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В оригинале – иткашрут (связь между хасидом и Ребе). См. 10 Элула.

2.

В оригинале – маамарим и сихот.

3.

"В то время, когда писалось это письмо, ежедневная практика изучения Пятикнижия с комментариями Раши и Тании, разбитой на отрывки согласно числу дней года, не была еще широко распространена." Прим. 4, с. 328, "Сефер Амаамарим Бати Легани".

יום ראשון כד סיון (תש"ג)
שיעורים: חומש: קרח, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיג-קיח.
תניא: והנה מכאן... '166' הכל א'.

השואל במה היא ההתקשרות שלו אלי מאחר שאין אני מכירו פנים...

...ההתקשרות האמיתית היא ע"י [על ידי] לימוד התורה, כשהוא לומד המאמרי חסידות שלי, קורא את השיחות ומתחבר עם ידידי אנ"ש [אנשי שלומינו] ותלמידי התמימים יחיו בלימודם ובהתוועדותם, ומקיים בקשתי באמירת תהלים ובשמירת זמני הלימודים, הנה בזה היא ההתקשרות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.