ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Посланник един с тем, кто его посылает. Подобно тому, как ангел, действуя как посланник Б-га, зовется Его именем. Если так говорится в отношении ангела, тем более это верно1 в отношении души. Однако, говоря о душе, качество этого единства гораздо выше, как объясняется в другом месте.2

Хасиды – посланники Алтер Ребе. Если хасид усердно выполняет порученную ему задачу, он соединяется со своим Ребе, соединяется всем своим существом: идет хасид, ест хасид, спит хасид.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 6 Ияра.

2.

См. 10 Тамуза.

יום חמישי ח אייר כג לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, חמישי עם פירש"י.
תהילים: מד-מח.
תניא: ולכן המשיל... 'סו' בחייהם.

א שליח איז דאך איין זאך מיט דעם משלח, - ע"ד [על דרך] המבואר בענין שהמלאך נקרא בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה יתרה. -

והנה חסידים זיינען שלוחים פון רבי'ן, פון אלטען רבי'ן, איז אז מ'טוט, איז מען מקושר, איז דאמאלט איז ער אין אלץ מקושר: עס געהט א חסיד, עסט א חסיד, שלאפט א חסיד.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.