ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Разрешенное, как пишет Алтер Ребе в седьмой главе Тании, если оно используется лишь для получения удовольствия1 есть абсолютное зло, так как нам заповедано "освящать себя в дозволенном".2 Человек должен освящать те вещи, которые разрешены, заставляя служить их святой цели укрепления Торы, заповедей, богобоязненности и воспитанию положительных черт характера.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Когда, например, "человек с жадностью поглощает мясо и вино, удовлетворяя этим желание тела...", Тания, гл. 7.

2.

"Ваикра", 19:2, Рамбан, "Йевамот", 20а.

יום ראשון כז ניסן, יב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קכ -קלד.
תניא: והנה בחי'.. לי"ח

דברים המותרים אם עושה אותם להנאתו הם רע גמור כמ"ש [כמו שכתב] רבינו נ"ע [נשמתו עדן] [תניא פ"ז [פרק ז']]. לפי דקדש עצמך במותר לך. צריך להכניס קדושה בדברים המותרים שיהי'[ה] בהם תכלית של תורה ומצות יראת שמים ומדות טובות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.