ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Существует еврейский обычай - до трех лет не сбривать и не стричь мальчику волосы.

Первая стрижка волос мальчика (опшерниш) - еврейский обычай, имеющий великое значение. Его суть - приучение оставлять нетронутыми волосы на висках (пейот). Со дня стрижки и оставления пейот по традиции особое внимание уделяют тому, чтобы приучать мальчика надевать талит катан, произносить утренние благословения, читать Благословение после еды и молитву "Шма" перед сном.

יום ראשון ד אייר, יט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, ראשון עם פירש"י.
תהילים: כג-כח.
תניא: פרק מו. ויש... 'סה' חבירו אליו.

מנהג ישראל שלא לגלח ושלא לספר שערות ראש תינוק עד מלאת לו שלש שנים.

גזיזת השערות - אפשערענעש [של תינוק] - הוא דבר גדול במנהגי ישראל. ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פיאות הראש. ומיום הגזיזה והנחת פיאות הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק [טלית קטן] וברכות השחר וברהמ"ז [וברכת המזון] וק"ש [וקריאת שמע] שעל המטה.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.