ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Лаг-Баомер* был одним из особо праздничных дней для Мителер Ребе. Вместе с хасидами он уходил в этот день на природу, и, хотя он не омывал руки на хлеб, выпивал немного водки, которую вообще-то ему нельзя было пить по причинам здоровья. В этот день происходило много чудес, особенно для бездетных пар, - и весь год люди ждали Лаг-Баомер.

ПРИМЕЧАНИЯ
*.

18 Ияра, 33-й день после приношения омер; отмечается как праздник. В этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизнь десятков тысяч учеников рабби Акивы; это также годовщина со дня смерти рабби Шимона бар Йохая, повелевшего отмечать эту дату как великое торжество.

יום ראשון יח אייר, לג בעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, ראשון עם פירש"י.
תהילים: פח-פט..
תניא: ואיך יבא... '138' וקדוש.

אצל אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי הי'[ה] לג בעומר מיו"ט [מימים טובים] המצויינים. מען פלעגט ארויסגעהן אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, אבער נעהמען משקה, וואס מצד הבריאות האט ער עס ניט געטארט. מען האט דעמאלט געזעהן א סך מופתים. דאס רוב מופתים איז געווען בנוגע קינדער. און א גאנץ יאהר האט מען געווארט אויף לג בעומר.

.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.