ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из маамарим Алтер Ребе, сказанных в Лиозно в 5555 (1795) г.: "Написано: "Награда за заповедь – заповедь."1 Сама заповедь по своей сути и есть награда. Раскроется же эта суть в Грядущие Времена. Это является "непреходящим достоянием заповеди", но "плоды ее человек пожинает и в этом мире",2 согласно идее каждой заповеди, и когда человек нуждается в соответствующей вещи, он это получает."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Авот" 4:2.

2.

"Пеа" 1:1.

יום ראשון כה אייר, מ לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי.. מצוותך מאד..
תניא: וככה.. 'עב' בתחתונים ממש.

ממאמרי רבינו הזקן בשנת תקנ"ה בליאזנא: שכר מצוה מצוה, המצוה בעצם עצמותה היא השכר והתגלות העצמות תהי'[ה] לעתיד, אבל זהו הקרן קיימת של המצוה, אמנם פירותי'[ה] אדם אוכל בעולם הזה, והוא בכל מצוה ומצוה בענינה, דכאשר צריך לאותו דבר הוא נענה.

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.