ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В Сидуре следует читать:

"Мэну маамар" с огласовкой камац. "Кейом ... неэмар" с огласовкой патах. ("...к воплю нашему ... как в день, о котором сказано..." с. 62)

"Захур (ки афар анахну)" с огласовкой мелупам. ("Помнит, что прах мы...", с. 68).

"Унeталтани" с огласовками патах, шва, патах. ("И поднял меня ветер...", с. 72).

"Веааватеха ло тасур" но не "ал тасир". ("Не покинет нас любовь Твоя...", с. 107).

יום שני יב אייר, כז לועמר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שני עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: והנה פרטיות.. '431' חשיבי.

אומרים בתפלה: מנו מאמר - מ"ם שלישית קמוצה. כיום כו' נאמר - מם פתוחה.

זכור - במלאופם - כי עפר אנחנו.

ונטלתני - טי"ת פתוחה, למד בשבא, תיו דגושה פתוחה.

ואהבתך לא תסור - ולא אל תסיר -.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.