ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Облачаясь в талит гадол, нет необходимости покрывать голову и лицо до губ, как об этом сказано в законах об облачении в талит (см. Сидур "Теилат Ашем"). Наш обычай - покрывать глаза верхним краем талит гадол.1

Существует обычай в дни счета Омера изучать талмудический трактат "Сота"2 по листу в день, помимо своих регулярных занятий.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

То есть, покрывать голову и лицо чуть ниже глаз.

2.

В трактате "Сота" - 49 листов, что соотносится с 49-ю днями счета омер. Как Омер, так и приношение соты - подозреваемой жены - состят из ячменной муки в отличие от других мучных приношений, состоящих из пшеничной муки. Ячмень в отличие от пшеницы считается едой для животных. В процессе отсчета Омера духовная задача - очистить животную душу, чтобы выйти из "духовного Египта" и получить Тору в праздник Шавуот. Приступать к изучению трактата следует с первого дня Хол-Амоэд Песах.

יום רביעי ז אייר כב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: וכולם... 'סו' א"ס" ב"ה.

בעטיפת ט"ג [טלית גדול] אין צריך לכסות ראשו עד פיו, וכמ"ש [וכמו שכתוב] בהלכות ציצית אשר בסידור. אבל נוהגין לכסות בחלקו העליון של הט"ג [הטלית גדול] גם העינים.

נוהגים ללמוד בימי הספירה מס' [מסכת] סוטה - נוסף על שיעורים הקבועים - דף ליום דף ליום.
 

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.