ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Облачаясь в талит гадол, нет необходимости покрывать голову и лицо до губ, как об этом сказано в законах об облачении в талит (см. Сидур "Теилат Ашем"). Наш обычай - покрывать глаза верхним краем талит гадол.1

Существует обычай в дни счета Омера изучать талмудический трактат "Сота"2 по листу в день, помимо своих регулярных занятий.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

То есть, покрывать голову и лицо чуть ниже глаз.

2.

В трактате "Сота" - 49 листов, что соотносится с 49-ю днями счета омер. Как Омер, так и приношение соты - подозреваемой жены - состят из ячменной муки в отличие от других мучных приношений, состоящих из пшеничной муки. Ячмень в отличие от пшеницы считается едой для животных. В процессе отсчета Омера духовная задача - очистить животную душу, чтобы выйти из "духовного Египта" и получить Тору в праздник Шавуот. Приступать к изучению трактата следует с первого дня Хол-Амоэд Песах.

יום רביעי ז אייר כב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, רביעי עם פירש"י.
תהילים: לט-מג.
תניא: וכולם... 'סו' א"ס" ב"ה.

בעטיפת ט"ג [טלית גדול] אין צריך לכסות ראשו עד פיו, וכמ"ש [וכמו שכתוב] בהלכות ציצית אשר בסידור. אבל נוהגין לכסות בחלקו העליון של הט"ג [הטלית גדול] גם העינים.

נוהגים ללמוד בימי הספירה מס' [מסכת] סוטה - נוסף על שיעורים הקבועים - דף ליום דף ליום.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.