ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Праведник реб Мордехай передал Алтер Ребе учение, которое слышал от Баал-Шем-Това: "Душа может спуститься в этот мир и жить здесь 70 или 80 лет1 только для того, чтобы оказать одному еврею одну материальную услугу, и уж тем более - духовную".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 90:10.

יום שני ה אייר כ לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, שני עם פירש"י.
תהילים: כט-לד.
תניא: והנה זהו... 'סה' המלך.

רבינו הזקן קבל מר'[בי] מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט [מהבעל שם טוב]: עס קומט אראפ א נשמה אויף דער וועלט און לעבט אפ זיבעציג אכציג יאהר, צוליב טאן א אידען א טובה בגשמיות ובפרט אין רוחניות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.