ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Праведник реб Мордехай передал Алтер Ребе учение, которое слышал от Баал-Шем-Това: "Душа может спуститься в этот мир и жить здесь 70 или 80 лет1 только для того, чтобы оказать одному еврею одну материальную услугу, и уж тем более - духовную".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Теилим, 90:10.

יום שני ה אייר כ לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, שני עם פירש"י.
תהילים: כט-לד.
תניא: והנה זהו... 'סה' המלך.

רבינו הזקן קבל מר'[בי] מרדכי הצדיק ששמע מהבעש"ט [מהבעל שם טוב]: עס קומט אראפ א נשמה אויף דער וועלט און לעבט אפ זיבעציג אכציג יאהר, צוליב טאן א אידען א טובה בגשמיות ובפרט אין רוחניות.

About the book
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.