ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Приблизительно между 5544 и 5547 (1784-1787) г.г. некоторые из первых хасидов проводили фарбренген, на котором они обсуждали то новое, чего добился Алтер Ребе: отныне хасиды больше не были "сами по себе". Раньше наставник - глава йешивы или мудрец Торы – был "сам по себе", и его ученики также были "сами по себе". Хасидский путь, который проложил Ребе, был великим Б-жественным свершением. Отныне и Ребе не был "сам по себе", и его хасиды – тоже.

יום חמישי כב אייר, לז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז..
תניא: פרק נ. והנה - '140' ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד-ז - ותוכן שיחתם הי'[ה]: דער רבי - רבינו הזקן - האט אויפגעטאן וואס מען איז ניט עלענט. אמאל, איז דער רבי - דער ר"מ [ראש מתיבתא] און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך החסידות וואס דער רבי האט מייסד געווען איז דער גרויסער ג-טליכער אויפטו, וואס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.