ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Трижды в день происходит "восхождение души" во время трех ежедневных молитв1. И в особенности это верно в отношении душ праведников, которые "поднимаются от силы к силе".2 Безусловно, в любое время, в любом месте их святого пребывания, они просят и молятся за тех, кто привязан к ним и к их указаниям, и за тех, кто следует им. Они молятся, в частности, за своих учеников и учеников их учеников, чтобы Всевышний помог им в материальном и духовном.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Души ушедшего.

2.

Теилим, 84:8.

יום חמישי כט אייר, מד לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קמ-קנ..
תניא: אבל השכינה.. 'עג' השמש בלבד.

עלית הנשמה היא שלש פעמים בכל יום בהג' תפלות, ובפרט נשמת הצדיקים דילכו מחיל אל חיל, ודבר ודאי, אשר בכל עת ובכל מקום קדוש היותם, נושאים רנה ותפלה בעד המקושרים אליהם ואל פקודתם ושומרים פקודיהם, ובפרט בעד תלמידיהם ותלמידי תלמידיהם, להושע בגשמיות וברוחניות.

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.