ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец говорил, что слышал от своего отца от имени Цемах Цедека, что Алтер Ребе называл себя сыном Межерического Магида и внуком Баал-Шем-Това.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Алтер Ребе не находился в каких-либо родственных отношениях с Магидом и Баал-Шем-Товом, но всегда называл себя их "духовным сыном и внуком".

יום שלישי כז אייר, מב לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שלישי עם פירש"י.
תהילים: קכ -קלד..
תניא: וכ"כ עצמו - א"ס ב"ה.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] סיפר ששמע מאביו בשם הצ"צ [הצמח צדק] ששמע מרבינו הזקן שהי'[ה] קורא את עצמו בשם בן להרב המגיד ובשם נכד להבעש"ט [להבעל שם טוב].

О книге
Compiled by the Rebbe, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, of righteous memory, in 1942, upon the instructions of his father-in-law, the Previous Rebbe, Hayom Yom is an anthology of Chasidic aphorisms and customs arranged according to the days of the year. It has since become a beloved classic work and a source of daily inspiration.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.