ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Лаг-Баомер* был одним из особо праздничных дней для Мителер Ребе. Вместе с хасидами он уходил в этот день на природу, и, хотя он не омывал руки на хлеб, выпивал немного водки, которую вообще-то ему нельзя было пить по причинам здоровья. В этот день происходило много чудес, особенно для бездетных пар, - и весь год люди ждали Лаг-Баомер.

ПРИМЕЧАНИЯ
*.

18 Ияра, 33-й день после приношения омер; отмечается как праздник. В этот день прекратилась эпидемия, унесшая жизнь десятков тысяч учеников рабби Акивы; это также годовщина со дня смерти рабби Шимона бар Йохая, повелевшего отмечать эту дату как великое торжество.

יום ראשון יח אייר, לג בעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, ראשון עם פירש"י.
תהילים: פח-פט..
תניא: ואיך יבא... '138' וקדוש.

אצל אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] האמצעי הי'[ה] לג בעומר מיו"ט [מימים טובים] המצויינים. מען פלעגט ארויסגעהן אויפ'ן פעלד, ער פלעגט זיך ניט וואשען, אבער נעהמען משקה, וואס מצד הבריאות האט ער עס ניט געטארט. מען האט דעמאלט געזעהן א סך מופתים. דאס רוב מופתים איז געווען בנוגע קינדער. און א גאנץ יאהר האט מען געווארט אויף לג בעומר.

.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.