ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Из маамарим Алтер Ребе, сказанных в Лиозно в 5555 (1795) г.: "Написано: "Награда за заповедь – заповедь."1 Сама заповедь по своей сути и есть награда. Раскроется же эта суть в Грядущие Времена. Это является "непреходящим достоянием заповеди", но "плоды ее человек пожинает и в этом мире",2 согласно идее каждой заповеди, и когда человек нуждается в соответствующей вещи, он это получает."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Авот" 4:2.

2.

"Пеа" 1:1.

יום ראשון כה אייר, מ לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, ראשון עם פירש"י.
תהילים: קיט, אשרי.. מצוותך מאד..
תניא: וככה.. 'עב' בתחתונים ממש.

ממאמרי רבינו הזקן בשנת תקנ"ה בליאזנא: שכר מצוה מצוה, המצוה בעצם עצמותה היא השכר והתגלות העצמות תהי'[ה] לעתיד, אבל זהו הקרן קיימת של המצוה, אמנם פירותי'[ה] אדם אוכל בעולם הזה, והוא בכל מצוה ומצוה בענינה, דכאשר צריך לאותו דבר הוא נענה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.