ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Накануне праздника Шавуот 5557 (1797) г. Алтер Ребе учил: "Иди к народу и освящай его сегодня и завтра, пусть очистят одежды свои".1 "Освящай его сегодня и завтра" – это то, что дается свыше, но "очистить одежды свои" человек должен сам." Таким было его учение.

Цемах Цедек позже объяснял: "Освящай его" – это относится к Моше и к "продолжению Моше в каждом поколении",2 в чьих силах сделать святыми "сегодня" и "завтра". Но "вычистить одежды свои", - одежды мысли, речи и действия, - каждый должен сам."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Шмот" 19:10.

2.

"Тикуней Зогар", Тикун 69.

יום שלישי ה סיון, עחה"ש, מט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, שלישי עם פירש"י.
תהילים: כט-לד..
תניא: וז"ש הינוקא... במ"א .

ערב חג השבועות תקנ"ז אמר רבינו הזקן תורה: וקדשתם היום ומחר גו' וקדשתם היום ומחר זהו מלמעלה, אבל וכבסו שמלותם דאס דארף מען אליין. דאס איז געווען די גאנצע תורה. דער צ"צ [צמח צדק] האט מבאר געווען: וקדשתם איז געזאגט געווארן צו משה'ן, און אתפשטותא דמשה בכל דרא ודרא, וואס זיי קענען הייליג מאכען דעם היינט און דעם מארגען, אבער מ'דארף דערצו וכבסו שמלותם - לבושי מחשבה דבור ומעשה, וואס דאס דארף מען אליין.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.