ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец был недоволен, когда стриглись в трехдневный период подготовки к празднику Шавуот.1

Тот, кто внимательно изучит мнение Тосфот в трактате "Шаббат" 89a, изложенное, начиная со слов "Тора и т.д.", поймет, что праздник Шавуот – время благоволения свыше. В этот день Всевышний запутывает "главного обвинителя" Израиля, как и во время трубления в шофар в Рош-Ашана и святой день поста Йом-Кипур.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В дни отсчета Омера, согласно обычаю, соблюдают некоторые элементы траура в память о том, что в этот период времени во II в. н.э. погибли 24000 учеников рабби Акивы. В частности, существует традиция не стричься вплоть до кануна праздника Шавуот.

יום ראשון ג סיון, מז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: נשא, ראשון עם פירש"י.
תהילים: יח-כב..
תניא: פרק נג. והנה... '148' לי"ח .

כשהסתפרו בימי הגבלה, קודם עחה"ש [ערב חג השבועות], לא היתה רוח אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] נוחה מזה.

המעיין בשיטת תוד"ה [תוספות דבור המתחיל] תורה [שבת פט. א] יבין, שחה"ש [שחג השבועות] הוא זמן עת רצון למעלה, והשי"ת [והשם יתברך] מטריד את המקטרג על עם ישראל, כדוגמת הטרדתו בשעת התקיעות בר"ה [בראש השנה] ויום הקדוש דצום כפורים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.