ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Приблизительно между 5544 и 5547 (1784-1787) г.г. некоторые из первых хасидов проводили фарбренген, на котором они обсуждали то новое, чего добился Алтер Ребе: отныне хасиды больше не были "сами по себе". Раньше наставник - глава йешивы или мудрец Торы – был "сам по себе", и его ученики также были "сами по себе". Хасидский путь, который проложил Ребе, был великим Б-жественным свершением. Отныне и Ребе не был "сам по себе", и его хасиды – тоже.

יום חמישי כב אייר, לז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בחוקתי, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קו-קז..
תניא: פרק נ. והנה - '140' ח"ו.

פעם אחת התוועדו חסידים הראשונים - בשנת תקמ"ד-ז - ותוכן שיחתם הי'[ה]: דער רבי - רבינו הזקן - האט אויפגעטאן וואס מען איז ניט עלענט. אמאל, איז דער רבי - דער ר"מ [ראש מתיבתא] און גאון - געווען עלענט, און די תלמידים זיינען געווען עלענט. דער דרך החסידות וואס דער רבי האט מייסד געווען איז דער גרויסער ג-טליכער אויפטו, וואס דער רבי איז ניט עלענט און חסידים זיינען ניט עלענט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.