ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

До 12-го Сивана включительно не произносят молитву "Таханун".

"Брось палку в воздух – она упадет на тот конец, который ближе к корню (икрей)."1 Наши отцы, святые Ребе, завещали своим первым хасидам неисчерпаемое наследие: потомки их сыновей и дочерей во всех поколениях, в любой стране, в любом окружении, где бы они ни находились, сохранят "корень" – прочную связь, идущую из "самой глубины их сердец", с той скалой, из которой они были высечены. Порою эта связь сокрыта и утаена за множеством одеяний. Удалить их, установить себе время для изучения хасидизма и вести себя, подобно истинным хасидам, – духовный долг и служение каждого, кто желает жизни.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Мидраш (Берейшит Раба), конец 53-й гл. См. также "Ликутей Сихот", кн. 4, с. 1251. Подброшенный в воздух посох обычно падает на землю толстым концом, который ближе к корням. Икрей также означает "сущностный элемент".

יום שישי א סיון, ר"ח, מה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: במדבר, שישי עם פירש"י.
תהילים: א-ט..
תניא: ומהו הלבוש... 'עג' התורה.

עד י"ב בחדש - ועד בכלל - א"א [אין אומרים] תחנון.

זרוק חוטרא לאוירא אעיקרי'[ה] קאי. נחלה בלי מצרים הנחילו אבותינו רבותינו הקדושים לכבוד חסידים הראשונים, אשר בני בניהם ובני בנותיהם לדורותיהם, באיזה מדינה וסביבה שיהיו, יהי'[ה] אצלם אותו ה"עיקרי'[ה]", והוא המשכת פנימיות הלב אל צור מחצבתו. לפעמים העיקרי'[ה] מכוסה ונעלם בכמה לבושים, וזאת היא עבודת החפץ בחיים להסיר את הכיסוים ולקבוע לו זמני למוד בתורת החסידות ולנהוג במנהגי עדת החסידים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.