ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Не произносят благословение "Шеэхеяну" в дни счета омер.

Мы все обладаем частицей "недобра". Даже в Храме существовала процедура отсылания козла в пустыню к скале Азазель.1 Физически сотворенное существо неизбежно обладает элементом зла, и мы должны изгнать это зло в пустыню.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В Йом-Кипур первосвященник брал двух козлов и бросал над ними жребий - одно из животных предназначалось в грехоочистительную жертву для Б-га, а второго козла, который нес на себе все повинности Израиля, сбрасывали в пустыне со скалы Азазель (См. Ваикра, 16). Ребе использует этот пример, чтобы показать вездесущность зла в физическом мире.

יום חמישי כד ניסן, תשעה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.
תהילים: קיג - קיח.
תניא: ועוד זאת... 'סא' ידיו וכו'.


נוהגים שאין מברכים שהחיינו בימי ספירת העומר.

לא טוב האבען מיר אלע. שעיר לעזאזל איז געווען אן עבודה אין בית המקדש. ווי באלד א נברא איז דא לא טוב, דארף מען עס אוועקשיקען אין ארץ גזרה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.