ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт, в 5712 (1952) г. рабби Исраэля-Арье-Лейба, благословенна память о нем, брата Нынешнего Ребе.

Во время молитвы "Минха" молитву "Таханун" произносят.

Алтер Ребе (в те годы, когда он говорил короткие маамарим) однажды сказал: "Сказано: "Знай, что выше тебя".1 Знай, что все, что над тобой, в высших сфирот и парцуфим, - все "от тебя". Все зависит от служения человека."2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Авот", 2:1.

2.

Цитата из трактата "Авот" может быть прочитана так: "Знай, что то, что выше – от тебя". Проявления Б-жественных эманаций, будь это Хесед или Гвура, определяется человеком. Его поступки – самостоятельны и реальны, и свыше Б-г реагирует на действия человека и "отражает" их. С одной стороны, человек – незначительное существо, но с другой, его значимость имеет вселенские масштабы. С одной стороны сказано: "Я прах и пепел"; с другой стороны сказано: "Мир создан для меня".

יום שלישי יג אייר, כח לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שלישי עם פירש"י.
תהילים: סט-עא.
תניא: וככ הממש. 'סח' ותכלית.

במנחה אומרים תחנון.

רבינו הזקן - באותם השנים שהי'[ה] אומר מאמרים קצרים - אמר: דע מה למעלה ממך, דע כי כל מה שיש למעלה בפרצופים וספירות העליונות, הכל הוא ממך, שתלוי בעבודת האדם.


 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.