ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В Сидуре следует читать:

"Мэну маамар" с огласовкой камац. "Кейом ... неэмар" с огласовкой патах. ("...к воплю нашему ... как в день, о котором сказано..." с. 62)

"Захур (ки афар анахну)" с огласовкой мелупам. ("Помнит, что прах мы...", с. 68).

"Унeталтани" с огласовками патах, шва, патах. ("И поднял меня ветер...", с. 72).

"Веааватеха ло тасур" но не "ал тасир". ("Не покинет нас любовь Твоя...", с. 107).

יום שני יב אייר, כז לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, שני עם פירש"י.
תהילים: סו-סח.
תניא: והנה פרטיות.. '134' חשיבי.

אומרים בתפלה: מנו מאמר - מ"ם שלישית קמוצה. כיום כו' נאמר - מם פתוחה.

זכור - במלאופם - כי עפר אנחנו.

ונטלתני - טי"ת פתוחה, למד בשבא, תיו דגושה פתוחה.

ואהבתך לא תסור - ולא אל תסיר -.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.