ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В Сидуре следует читать:

"Вехейн (шней хетувим)" с огласовкой цэйре, а не патах ("Когда два стиха Торы...", с. 26).

"Хийитани (миярди вор)" с огласовкой камац, а не патах ("Ты сохранил мне жизнь", с. 30).

"Зехер (рав тувха)" с огласовкой сегол, а не цейре ("Воспоминания о великой милости Твоей...", с. 33).

"Машлих кархо (кефитим)" с огласовкой патах, а не камац ("Он низвергает куски льда...", с. 35).

"Умалхуто веэмунато лаад каэмет" ("... и царство Его, и клятва нерушимы вовек", с. 48).

יום ראשון יא אייר, כו לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: בהר, ראשון עם פירש"י.
תהילים: ס-סה.
תניא: והנה - '134' למקומן.

אומרים בתפלה: וכן - בצירי ולא בפתח - שני כתובים.

חייתני - בקמץ ולא בפתח - מירדי בור.

זכר - זיין בסגול ולא בצירי - רב טובך.

משליך קרחו - בפתח ולא בקמץ - כפתים.

ומלכותו ואמונתו לעד קימת.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.