ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Фарбренген во время третьей субботней трапезы, субботы, когда благословляют новый месяц, и в другие особые дни (Рош-Ходеш, хасидские праздники1) должен проходить в синагоге. Фарбренген во время трапезы на исходе субботы ("Мелава малка"2) следует проводить дома.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Йуд-Тет Кислев (19 Кислева, день Освобождения Алтер Ребе), Йуд-Бейт Тамуз (12 Тамуза, день Освобождения и день рождения Предыдущего Ребе, Рабби Йосеф Ицхака), Йуд Кислев (10 Кислева, день Освобождения Мителер Ребе), Йуд Шват (10 Швата, йорцайт Предыдущего Ребе и день, когда Нынешний Ребе Менахем-Мендел Шнеерсон принял пост Ребе), Йуд-Алеф Нисан (11 Нисана, день рождения Нынешнего Ребе), Эй Тевет (5 Тевета, "Дидан Нацах"), Рош-Ходеш Кислев и т.д.

2.

"Проводы Королевы Субботы".

יום רביעי ל ניסן, ר"ח, טו לעומר  (תש"ג)
שיעורים: חומש: קדושים, רביעי עם פירש"י.
תהילים: קמה- קנ.
תניא: ואף אם .. '126' מצרפה כו'.

ההתועדות דסעודה שלישית, שבת מברכים, ויומי דפגרא - בראשי חדשים ומועדי אנ"ש [אנשי שלומינו] - צריכים להתקיים בביהכ"נ [בבית הכנסת]. ההתוועדות דמלוה מלכה - אצל אנ"ש [אנשי שלומינו] שי' [שיחיו] בבתיהם הפרטים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.