ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец сказал на фарбренгене: "Б-г сотворил вселенную и все материальные объекты по принципу “Нечто из ничего”. Евреи должны преобразовать "нечто" в "ничто",1 трансформируя материальное в духовное. Работа по преобразованию физического в духовное и превращение физического в инструмент для духовного - обязанность каждого. От каждого из нас лично требуется это сделать".

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В материальных понятиях означает "неосязаемое", то есть духовное. С точки зрения физических творений, материальный мир реален и физически ощутим, а духовное - неощутимо и неосязаемо. То есть, таким образом, наш мир - это "нечто", а предшествующая его сотворению ступень, духовное состояние - "ничто". Заповеди Торы, большая часть которых выполняется с использованием материальных предметов (кожа для изготовления свитков Торы, тфилин, мезуз и т.д., материал для строительства сукки, наделяя материальные предметы измерением, которым до исполнения заповеди они не обладали (свиток Торы, например, это уже нечто большее, чем просто обработанная кожа). Деньги, которые могли бы быть потрачены для удовлетворения собственных желаний, идут на благотворительные пожертвования, наполняются благодаря этому действию духовным содержанием. Каждый человек, так или иначе, может и должен преобразовать "нечто" в "ничто", материальное в духовное.

יום שני כט אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, שני עם פירש"י.
תהלים: קמ-קנ.
תניא: והנה צמצום - ,נג, עבודתם.

באחת ההתועדות אמר אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]: הקב"ה [הקדוש ברוך הוא] ברא את העולם וכל הדברים הגשמיים מאין ליש, און אידען דארפען מאכען מיש לאין, פון די גשמיות מאכען רוחניות. די עבודה מאכן פון גשמיות רוחניות און דעם גשמי מאכען א כלי פאר רוחניות, דאס איז א חובת גברא, אין דעם איז מחויב כל אחד ואחד בפרט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.