ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш обычай – читать "Арахаман дебрит мила".1

Из беседы во время трапезы, устроенной по случаю обрезания: "Во время обрезания мы говорим: "Так же, как приобщился он к союзу, - пусть придет он Торе, к хупе и добрым делам"(с. 141). И наш обычай - вносить предварительную плату за обучение мальчика." Ребе дал некоторую сумму денег и сказал: "Это - для йешивы."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Молитва, которую добавляют к благословениям после трапезы, устроенной по случаю обрезания.

יום ראשון כח אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, פרשה ראשונה עם פירש"י.
תהלים: קלה-קלט.
תניא: ועולם: '104' אלוקות ממש.

הרחמן דברית מילה - אומרים.
(משיחה בסעודת ברית מילה): בברית מילה אומרים כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה ולחופה ולמעשים טובים. ונוהגים אצלנו, אז מען גיט דמי קדימה אז דער אינגעל זאל לערנען - (ונתן כ"ק [כבוד קדושת] אדמו"ר [אדוננו מורנו ורבינו] שליט"א [שיחיה לימים טובים ארוכים] סכום מסוים באמרו): - דאס איז פאר דער ישיבה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.