ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Кто подробно рассказывает об Исходе из Египта, этот (арэй зэ) достоин похвалы"1. Слово зэ ("этот") указывает на святость, как сказано: Иней Элокейну зэ ("Вот, это Б-г наш!").2 Кто подробно рассказывает об Исходе из Египта, обогащает свое зэ.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Пасхальную Агаду; букв. "вот этот".

2.

Йешаяу 25:9.

יום חמישי יז ניסן. שני לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, חמישי עם פירש"י.
תהלים: פג- פז.
תניא: והנה בהכנה.. '114' כנודע.


הרי זה משובח - זה, מורה על מדריגה דקדושה, הנה אלקינו זה - וכל המרבה כו' זה שלו הוא משובח.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.