ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Существует еврейский обычай - до трех лет не сбривать и не стричь мальчику волосы.

Первая стрижка волос мальчика (опшерниш) - еврейский обычай, имеющий великое значение. Его суть - приучение оставлять нетронутыми волосы на висках (пейот). Со дня стрижки и оставления пейот по традиции особое внимание уделяют тому, чтобы приучать мальчика надевать талит катан, произносить утренние благословения, читать Благословение после еды и молитву "Шма" перед сном.

יום ראשון ד אייר, יט לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אמור, ראשון עם פירש"י.
תהילים: כג-כח.
תניא: פרק מו. ויש... 'סה' חבירו אליו.

מנהג ישראל שלא לגלח ושלא לספר שערות ראש תינוק עד מלאת לו שלש שנים.

גזיזת השערות - אפשערענעש [של תינוק] - הוא דבר גדול במנהגי ישראל. ועיקרו הוא בהחינוך דהשארת פיאות הראש. ומיום הגזיזה והנחת פיאות הראש נהגו להדר להרגיל את התינוק בענין נשיאת ט"ק [טלית קטן] וברכות השחר וברהמ"ז [וברכת המזון] וק"ש [וקריאת שמע] שעל המטה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.