ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Процедуру "Бдикат хамец" проводят после вечерней молитвы "Маарив".1

Из обычаев семьи Ребе: совершая продажу хамеца,2 не назначать раввина уполномоченым по продаже, a продавать хамец раввину через посредника.

Мой отец лично следил за ручной выпечкой мацы накануне праздника Песах после полудня. Он читал молитву "Алель", но мог прерваться даже в середине главы, чтобы дать указания относительно замешивания теста, выпечки и т.д.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Поиск квасного", проверка всего личного владения с целью обнаружения оставшегося хамеца, которую проводят в начале ночи 14 Нисана.

2.

"Квасное", общее название всех изделий из взошедшего теста. Хамец запрещен в течение всего праздника Песах. Еврей, во владении которого остался во время Песаха хамец, каждое мгновение нарушает запрет Торы, а хамец этот навеки становится запретным для какого бы то ни было использования. Поэтому существует давняя еврейская традиция - перед наступлением Песаха продавать хамец нееврею на время праздника, что представляет собой настоящий юридический акт. Процедуру продажи хамеца совершают только при посредстве авторитетного раввина.

יום שני יד ניסן (תש"ג)
בדיקת חמץ אחר תפלת ערבית
שיעורים: חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.
תהילים: עב- עו.
תניא: משא"כ - 'נז' ליודעים.

בבית רבינו נוהגים שלא לעשות את הרב למורשה, אלא למכור לו את החמץ ובערב קבלן.

באפית השמורה ערב פסח אחר חצות, הי'[ה] אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] נוכח, ואומר ג"כ [גם כן] הלל, והיה מפסיק - גם באמצע פרק - להורות בהנוגע להלישה, אפי'[ה] וכה"ג [וכהאי גוונא].
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.