ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Опыт показывает, что меньше теоретизируя1 и упорно и старательно трудясь, основывая свою работу на благости Торы2 ("правой рукой привлекая, а левой - отталкивая"3), человек всегда добьется успеха, особенно в вещах, касающихся основ нашей религии.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Размышления бывают уместны в жизни человека, но они могут сдерживать практические действия, препятствовать им и тормозить их. Перед лицом конкретной задачи, "особенно о вещах, касающихся основ нашей религии", ключ к успеху заложен в действии и решительности. Учение хасидизма особо подчеркивает "благость", "приятность" Торы и ее заповедей и духовный подъем, который они приносят, а не тягости, связанные с их исполнением, и наказания, посылаемые за пренебрежение Торой и нарушение ее законов. Хотя недостойное поведение может (и должно) быть отвергнуто, самого человека отталкивать ни в коем случае нельзя. Такой подход, уверяет Ребе, наиболее эффективен.

2.

См. Мишлей, 3:17.

3.

"Сота", 47а. Пример этого кажущегося противоречия - высоко ценить и уважать человека, не принимая в то же время его проступки.

יום ראשון ו ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע פרשה ראשונה עם פירש"י
תהילים: לה- לח.
תניא: הגהה (ושם - 110' רצון זו).

הנסיון הראה, אשר כשממעטים בחקירות, ועובדים בסדר ובתוקף, על פי הנעימות של תורה, ימין מקרבת ושמאל דוחה, אזי פועלים בודאי, ובפרט בענינים העיקרים מעקרי הדת.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.