ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Йорцайт моего отца (Ребе Рашаба), который покинул этот мир 2 Нисана 5680 (1920) г., в субботу вечером, в Ростове, где и покоится.

Первый маамар он сказал после кончины своего отца (Ребе Маараша), на второй день Хол-Амоэд Суккот 5643 (1882) г. Маамар начинался словами "Кетер йитну леха" и т.д. Последний публично сказанный им при жизни маамар он произнес во время трапезы праздника Пурим в 5680 г. Он начинался словами "Рейшит гоим Амалек ... кейц сам лахошех".

יום רביעי ב ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, רביעי עם פירש"י.
תהלים" י-יז.
תניא : והנה שכר .. '106 קדם ה'.

הילולא של כ"ק [כבוד קדשת] אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי]. נסתלק אור ליום א' ב' ניסן שנת תר"ף בראסטאב. ושם מ"כ [מנוחתו כבוד.].
מאמר הראשון אשר אמרו ברבים, אחרי הסתלקות אביו: ביום השני דחה"ס [דחג הסוכות] תרמ"ג, ומתחיל כתר יתנו לך כו'. מאמר - ברבים - האחרון בהיותו בעלמא דין: בסעודת פורים תר"ף, ומתחיל ראשית גוים עמלק גו' קץ שם לחשך.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.