ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Благословение коаним" привлекает Б-жественный разум. Вознесение рук (совершаемое ими) - это вознесение мидот ("эмоциональных атрибутов"). Благословение ими Израиля, "царских сыновей",1 символизирует атрибут Малхут.2 Это – полный Парцуф3 десяти сфирот.4

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. "Шаббат", 67а

2.

См. 23 Швата, примечания.

3.

Б-жественные "конфигурации", сочетания Сфирот.

4.

Десять Сфирот (десять Б-жественных атрибутов) приносятся на уровень человеческого восприятия посредством Торы и заповедей. У каждой заповеди есть свое предназначение. Ребе описывает эффект благословения коаним, упоминаемого в сегодняшнем отрывке из Пятикнижия.

יום שני כב אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, שני עם פירש"י.
תהלים: קו-קז.
תניא: אך אעפי"כ - 'נ' כל חי.

ברכת כהנים הוא המשכת המוחין, הגבהת הידים הוא העלאת המדות, ומברכים לישראל שהם בני מלכים מל' [מלכות], הרי פרצוף שלם של עשר ספירות.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.