ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Чтение Песни у Красного Моря1 слушают стоя.

В Любавичах существовал обычай бодрствовать всю ночь в седьмой вечер праздника Песах (Шевии Шел Песах), так же, как в ночь праздника Шавуот и в ночь на Ошана-Раба. С девяти лет я не спал в ночь на седьмой день праздника Песах. В эту ночь принято изучать Тору.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Шмот", 15-1:19.

יום שני כא ניסן, שביעי של פסח, ששה לעומר (תש"ג)
בעת קראת השירה - עומדים.
שיעורים: חומש: אחרי מות, שני עם פירש"י.
תהילים: קד- קה.
תניא: והשנית.. 'ס' שומעת כו'.

אין ליובאוויטש פלעגט מען זיין אויף שביעי של פסח - אויך שבועות און הושענא רבה. אז איך בין אלט געווען ניין יאהר האב איך זיך שוין ניט געלייגט שלאפען שביעי של פסח - מ'דארף לערנען א גאנצע נאכט.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.