ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В один из дней праздника Песах реб Хаим-Авраам (один из сыновей Алтер Ребе) пришел к своему брату рабби Довберу, чтобы пожелать ему хорошего праздника, и рассказал по случаю о том, что Алтер Ребе говорил, что в Песах гостю не предлагают ни есть, ни пить, но он может угоститься сам.1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В Песах каждый решает сам, какого уровня строгости в отношении еды ему придерживаться. Многие, например, едят только у себя дома. Поэтому в Песах не принято угощать гостя, чтобы не создавать неловкую ситуацию.

יום ראשון כ ניסן, חמשה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, פ' ראשונה עם פירש"י.
תהילים" צז- קג.
תניא" וכח - '118' כמ"ש שם.

פעם נכנס כבוד קדשת הר' חיים אברהם (בן רבינו הזקן) אל אדמו"ר האמצעי בחג הפסח לאמר גוט יום טוב. וסיפר אז - הר' חיים אברהם - שרבינו הזקן אמר: פסח דארף איינער דעם אנדערען ניט מכבד זיין באכילה ושתיה, אבער נעמען אליין מעג מען.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.