ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

День рождения рабби Леви-Ицхака Шнеерсона, благословенна память о нем, отца нынешнего Ребе, и день обрезания Ребе. Рабби Леви-Ицхак подробно объяснял внутреннюю связь между двумя этими событиями.

В пятницу, которая выпадает на хол-амоэд, перед молитвой "Минха" не читают "Oду" ("Благодарите Всевышнего...") но произносят "Патах Элияу" ("Начал пророк Элияу...").

В 5608 (1848) г. Цемах Цедек произнес маамар на стих "Когда деньгами будешь ссужать...".1 Еврейское слово кесеф ("серебро") ассоциируется с душой, ибо душа постоянно желает и стремится (косеф) вознестись к высотам. Это отражено в стихе "...дух человека возносится ввысь".2 "Человек" (адам) указывает на души Израиля, как сказано: "Вы (Израиль) называетесь адам".3

Душа дается человеку "взаймы", и написано: "Дни сотоворены...",4 то есть, отпущено определенное число дней, которые каждый человек должен прожить, и если один день упущен - упущено одно одеяние.5

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

"Шмот", 22:24. Из отрывка Торы, который читают 18-го Нисана.

2.

Коэлет , 3:21.

3.

"Йевамот", 61а.

4.

Теилим, 139:16.

5.

Выполнение заповедей в течение жизни обеспечивает душу так называемыми "одеяниями". См. Тания, гл. 5.

יום ששי יח ניסן, שלשה לעומר (תש"ג)
שיעורים: חומש: אחרי מות, ששי עם פירש"י.
תהילים: פח - פט.
תניא: והנה כל .. כו' כנ"ל.


במנחה אין אומרים הודו, אבל אומרים פתח אלי'[הו].
שנת תר"ח אמר הצמח צדק מאמר על פסוק אם כסף תלוה גו', כסף הוא הנשמה, על שם שהיא תמיד בכוסף ותשוקה לעלות למעלה, וכדכתיב רוח האדם היא העולה למעלה, דאדם הם נש"י [נשמות ישראל], אתם קרוים אדם, והנשמה נתונה בהלואה להאדם, וכתיב ימים יוצרו גו', דיש מספר קבוע כו', וחסר יומא חדא חסר לבושא חדא.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.