ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Наш обычай - для марорa и хазерет использовать хрен и листья салата. "Кидуш" произносят стоя. Первые слова пасхальной Агады - "Эй лахма..." ("Вот хлеб..."). Когда произносят благословение "Ал ахилат марор" ("...заповедавший нам есть горькую зелень"), подразумевают и вторую порцию марорa, которую прокладывают между двумя кусками мацы и съедают позже во время корех.

Проводя сейдер в первый вечер, мой отец был краток в объяснении Агады, чтобы успеть съесть афикоман до полуночи. Во вторую ночь он делал долгий сейдер, который начинал до девяти часов вечера, а заканчивал около трех или четырех часов утра, задерживаясь на подробном объяснении Агады.

Алтер Ребе говорил: "Маца первого пасхального вечера называется "пищей веры"1; маца второго пасхального вечера называется "пищей исцеления"2. Если исцеление приносит веру, и человек говорит: "Благодарю Тебя, Всевышний, за то, что исцелил меня" - тогда очевидно, что имела место болезнь. Если вера приносит исцеление - болезни нет изначально."

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Зогар II 41а.

2.

Зогар II 183б.

יום שלישי טו ניסן, א דחג המצות (תש"ג)
למור וחזרת - הן חריין והן סאלאט . קידוש בעמידה. הא לחמא -ההא בצירי. בברכת אכילת מרור מכוונים גם על מרור שבכורך.
שיעורים: חומש: אחרי מות, שלישי עם פירש"י.
תהילים: עז- עח.
תניא: והנה .. '114' ולבושיהן כנ"ל

בסדר הראשון הי'[ה] אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] מקצר בכדי לאכול האפיקומן לפני חצות, אבל בשני היה מאריך. מתחיל לפני שעה ט וגומרו בשעה ג-ד אחר חצות, והי'[ה] מאריך בביאור ההגדה.

אדמו"ר הזקן אמר: מיכלא דמהימנותא - לילה הראשון. מיכלא דאסותא - לילה השני. אז די רפואה בריינגט די אמונה, וואס ער זאגט א דאנק דיר ג-ט פאר מיין רפואה, איז ער דאך געווען קראנק. אבער אז די אמונה בריינגט די רפואה, איז מען לכתחילה ניט קראנק.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.