ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец однажды сказал на йехидуте раввину, который был усерден в служении и изучении Торы: "В любое время, в любую минуту раввин должен помнить, что он всегда стоит на пороге между теми, кто удостаивает общество заслугами, и теми, кто не дай Б-г, толкает общество к греху - на пороге между высочайшей из высот и глубочайшей из пропастей. Каждый вопрос должен затрагивать его буквально до самой сути души, ибо от этого действительно зависит судьба его души."

יום שלישי כג אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קח-קיב.
תניא: ואף שבשניהם - '100' והתפשטות.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר לרב אחד - בעל עבודה ומתמיד בלימודו: א רב בעדארף בכל עת ובכל רגע געדיינקען, אז תמיד שטייט ער אויף דעם שוועל וואס צווישען מזכי הרבים און ח"ו [חס ושלום] מחטיאי הרבים, אויף דעם שוועל פון עומק רום און עומק תחת, און אלע ענינים בעדארף נוגע זיין אין פנימית נקודת הנפש ממש, ווייל בנפשו הוא.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.