ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Служение простого человека делится на две категории:

1. Работа над собой.

Во время рабочего дня, в свободную минуту (у себя в магазине, например), он должен изучать одну или две главы из Мишны, либо главу Тании. Он должен заучить наизусть что-то из Пятикнижия, Мишны, Теилим, Тании. Тогда он сможет повторять это, находясь в торговом месте, на улице и т.п.

2. Работа с другими.

По ходу делового разговора, ему следует направить беседу так, чтобы можно было рассказать содержательную историю и найти причину или возможность побудить собеседника к изучению Торы или к чему-то подобному.

יום ששי ד ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: תזריע, ששי עפ פירש"י.
תהילים : כג- כח.
תניא : וכשעוסק .. כמ"ש בזהר.

עבודת בעלי עסקים מתחלקת לשני סעיפים עיקרים:
א) העבודה עם עצמו. בעת עסקו ממש בשעה הפנוי'[ה], בישבו בחנות וכדומה, ילמוד משנה משניות פרק תניא, ויהי לו איזה דברי תורה, כמו חומש משניות תניא, שיהי'[ה] בקי בהם בעל פה, למען שיוכל לחזור עליהם בהלכו ברחוב, בשוק וכדומה.
ב) העבודה עם זולתו. בעת הדבור בעניני עסק יסבב הדבור לספר איזה ספור תוכני, ולמצוא עילה וסיבה לעורר ע"ד [על דבר] למוד וכיוצא בזה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.