ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Что касается пропаганды соблюдения законов семейной чистоты в вашей общине, глубоко задумайтесь над следущим. Предположим, что Всевышний предоставил вам шанс уберечь от уничтожения еврейскую общину (не дай Б-г); ради этого вы, безусловно, готовы рисковать жизнью, благодаря и восхваляя Б-га за Его великую доброту, что Он удостоил вас такой неизмеримой заслугой. Тем более это верно относительно распространения законов чистоты семейной жизни. Ведь эти законы буквально спасают жизни.

יום חמישי י ניסן (תש"ג)
שיעורים: חומש: מצורע, חמישי עם פירש"י.
תהילים: נה-נט.
תניא: פרק מא. ברם.. עבודת עבד.

בדבר התעמולה בענין טהרת המשפחה במושבו, יתבונן בזה: אילו יצוייר, אשר ה' אנה לידו להציל מושב יהודים מכליון, ר"ל [רחמנא לצלן], הנה בטח הי'[ה] מוסר נפשו על זה, והי'[ה] מהלל ומשבח את השי"ת [השם יתברך], על גודל החסד לזכותו בזכות גדול כזה. כן ויותר מכן היא תעמולה זו, שהיא הצלת נפשות ממש.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.