ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Мой отец говорил: "Истина - это средний путь. Уклонение вправо (чересчур строгий подход к самому себе и поиск несуществующих ошибок и грехов), или уклонение влево (чересчур снисходительный подход к самому себе, оправдание собственных просчетов или халатное отношение к требованиям служения по причине большой любви к самому себе) - оба этих пути ложны."

יום חמישי כז אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קכ-קלד.
תניא: אבל מי - '82' אהבת ריעים.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] אמר: אמת איז דרך המיצוע, א נטי'ה לימין אויף מחמיר זיין אויף זיך און געפינען אין זיך חסרונות, אדער עניני עבירות, וואס ניט ווי דער אמת איז, אדער א נטי'[ה] לשמאל, מקיל זיין זיך, מכסה זיין אייגענע חסרונות, אדער מקיל זיין אין עניני עבודה מצד אהבת עצמו, זיינען ביידע פאלשע דרכים.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.