ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Любовь к Б-гу, любовь к Торе и любовь к Израилю - три инструмента духовного служения, которые должна использовать молодежь, изучающая Тору, приступая к работе в "винограднике Б-га Воинств",1 а именно - привлекать сердца своих собратьев к исполнению практических заповедей и к изучению Торы, невзирая на недуг идеологической разобщенности. Непреложная истина в том, что сердце Израиля - это родник, "источник живой воды",2 и следует помнить, что искренние и упорные усилия по распространению Торы обязательно принесут плоды.3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Йешаяу, 5:7.

2.

См. Йермияу, 2:13.

3.

См. 12 Тишрея.

יום רביעי כו אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, רביעי.
תהלים: קיט, מה - לא שכחתי.
תניא: ומ"ש בגמרא - '82' חרדים.

בשלשה כלי שרת - אהבת ה', אהבת התורה, אהבת ישראל - צריכים צעירים בני תורה לגשת לעבוד בכרם ה' צבאות, לקרב לב אחיהם לקיום מצות מעשיות וקביעות עתים לתורה - מבלי התחשב עם מחלת המפלגות. והאמת הגמור הוא, אשר לב ישראל הוא מעין מקור מים חיים, וברית כרותה לעבודה ותעמולה שאינן חוזרות ריקם.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.