ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В течение всего месяца мы не говорим молитву "Таханун".

После чтения отрывка о наси мы произносим молитву "Йеи рацон" ("Да будет на то воля Твоя..."), которая напечатана в Сидуре "Тора Ор". Коаним и левиим также ее произносят1

Мой отец дал указание своему шурину, рабби Моше Оренштерну, читать молитву "Йеи рацон" после отрывка о наси. Коен или левит также должны произносить ее, ибо она связана с ибур.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

В главе Торы "Насо" описывается порядок приношений глав колен Израиля (несиим) в течение 12-и дней освящения Мишкана (Переносного Храма). 1-го Нисана приношение совершил глава колена Йеуды, на следующий день - глава колена Иссахара, и т.д.; всего - 12 колен. Согласно этому, с 1-го по 12-е Нисана мы читаем отрывки, описывающие приношения глав всех 12 колен (1-го Нисана - отрывок о приношении главы колена Йеуды и т.д.)

2.

Ибур - "созревание", состояние плода, предшествующее появлению органов. В молитве "Йеи рацон" мы говорим: "... как если бы принадлежал я к колену Йеуды, Иссахара, Зевулуна и т.д.", что указывает на предполагаемую принадлежность к одному из колен (включая колена Эфраима и Менаше, исключая колено Леви). Казалось бы, это не должно относиться к коаним или левиим, которые по определению принадлежат к колену Леви. Однако, концепция ибур указывает на изначальное состояние абсолютного единения, слияния; в данном контексте - слияния всех душ. Коен, таким образом, на этом уровне не отделим от других колен Израиля.

יום שלישי א ניסן, ר"ח (תש"ג)
כל החדש אין אומרים תחנון.
אחר אמירת הנשיא אומרים יהי רצון הנדפס בסידור "תורה - אור", וגם כהנים ולויים אומרים אותו.  
שיעורים: חומש : תזריע, שלישי עם פירש"י.
תהלים : א- ט
תניא : אך מי.. 'נג' לי"ח.

אאמו"ר [אדוני אבי מורי ורבי] ציוה לגיסו הרב משה הארענשטיין הכהן לאמר היהי רצון שאחר הנשיא, ואמר לו כי אפילו כהן ולוי צריך לאמרו, כי זה שייך לעיבור.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.