ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

В этот день, в 5700 (1940) г. Предыдущий Ребе, благословенна память о нем, прибыл в США. "Этот день замечателен тем, что здесь, в "нижнем полушарии" начали "изливаться наружу источники" хасидизма" (выдержка (cо слов одного из присутствовавших) из выступления Ребе в одну из суббот 5745 (1985) г., где были подробно рассмотрены и освещены смысл и значимость этого дня).

В благословении "Борей нефашот" ("Сотворивший множество живых существ..."), когда говорят "ал кол ма шебарата", кол произносят с огласовкой холам, а не камац (см. Сидур "Теилат Ашем").

Страстное желание быть привязанным к Ребе1 можно удовлетворить, изучая хасидские маамарим, которые Ребе говорит и записывает. Просто видеть его - недостаточно.2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. 24 Сивана.

2.

Букв. "созерцать его лицо".

יום שלישי ט אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.
תהלים: מט-נד.
תניא: ולזה נתן - 'מו' מהאר"י ז"ל.

בברכת בורא נפשות אומרים על כל מה שבראת - הכ"ף בחולם ולא בקמץ.

גודל התשוקה להתקשרות, יכול להשביע רק כאשר ילמוד מאמרי החסידות שאומר הרב וכותב, כי בראית פנים בלבד לא סגי.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.