ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Любовь к Б-гу, любовь к Торе и любовь к Израилю - три инструмента духовного служения, которые должна использовать молодежь, изучающая Тору, приступая к работе в "винограднике Б-га Воинств",1 а именно - привлекать сердца своих собратьев к исполнению практических заповедей и к изучению Торы, невзирая на недуг идеологической разобщенности. Непреложная истина в том, что сердце Израиля - это родник, "источник живой воды",2 и следует помнить, что искренние и упорные усилия по распространению Торы обязательно принесут плоды.3

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

См. Йешаяу, 5:7.

2.

См. Йермияу, 2:13.

3.

См. 12 Тишрея.

יום רביעי כו אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, רביעי.
תהלים: קיט, מה - לא שכחתי.
תניא: ומ"ש בגמרא - '82' חרדים.

בשלשה כלי שרת - אהבת ה', אהבת התורה, אהבת ישראל - צריכים צעירים בני תורה לגשת לעבוד בכרם ה' צבאות, לקרב לב אחיהם לקיום מצות מעשיות וקביעות עתים לתורה - מבלי התחשב עם מחלת המפלגות. והאמת הגמור הוא, אשר לב ישראל הוא מעין מקור מים חיים, וברית כרותה לעבודה ותעמולה שאינן חוזרות ריקם.

Все, что свято для народа Б-га Авраама и является основой дома Израиля - в созидании и воспитании праведного поколения, кошерности пищи, возвышенной чистой святости субботы, - было доверено великим и грозным Б-гом еврейским женщинам, чтобы хранить это и совершенствовать.

Женщина, которая выполняет свой долг и свое назначение в жизни семьи, ведении дома, воспитании в духе Торы,1 - о такой женщине сказано: "Мудрость женщины строит ее дом".2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Ее детей и, в широком смысле слова, всех домочадцев.

2.

Мишлей, 14:1.

יום שישי כו אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, עם פירש"י.
תהלים: קיט, מה - לא שכחתי.
תניא: כי מי - בנפשותינו כנז"ל.

כל הקדוש בעם אלקי אברהם ויסוד בית ישראל, בהעמדת דור ישרים וחנוכם, בכשרות האוכל, ואצילות טוהר קדושת השבת, מסר ונתן השם הנכבד והנורא על ידי נשי ישראל לשמרם ולעבדם.
האשה אשר תמלא חובתה ותעודתה בחיי המשפחה, בהנהגת הבית ובחנוך על פי התורה, עליה הכתוב אומר חכמות נשים בנתה ביתה.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.