ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

"Ошиэйну" ("Спаси нас...") произносят после чтения "Шир шел йом" (псалма на соответствующий день недели) в будние дни, субботу, праздники, Рош-Ашана и Йом-Кипур (см. Сидур “Теилат Ашем”).

יום שלישי כה אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: ויקהל, שלישי עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי - מצותך מאד.
תניא: וז"ש הלל - 'מא' באריכות.

הושיענו אחר שיר של יום אומרים הן בחול הן בשבת, יו"ט [יום טוב], ר"ה [ראש השנה] ויהכ"פ [ויום הכיפורים].

День рождения ребецин Хаи-Мушки, благословенна память о ней, дочери Предыдущего Ребе, благословенна память о нем, и жены Нынешнего Ребе.

Хасид реб Мордехай Городокер рассказывал: "Что запрещено, то запрещено, а что дозволено - не нужно" - это первое изречение, которое мы услышали от Алтер Ребе по прибытии в Лиозно. Мы трудились три или четыре года, чтобы это стало частью нашей жизни. Только потом мы шли на йехидут, чтобы определить свой путь в служении”.

יום חמישי כה אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: שמיני, חמישי עם פירש"י.
תהלים: קיט, אשרי - מצותך מאד.
תניא: ולא שדבקות - 'נא' חי ומדבר.

החסיד ר' מרדכי האראדאקער סיפר: פתגם הראשון ששמענו מרבינו הזקן כשבאנו לליאזנא הי': וואס מען טאר ניט טאר מען ניט, און וואס מען מעג דארף מען ניט. - כשלש ארבע שנים עבדנו בזה עד שהבאנו אופן זה בעניני חיינו, ורק אז נכנסנו ליחידות לשאול דרך בעבודה.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.