ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Когда Мителер Ребе преподавал учение хасидизма, стояла абсолютная тишина. Тем не менее, он время от времени восклицал: "Ша! Ша!"

Мой отец объяснял, что это требовалось для обуздания порывистости разума. На этом примере он истолковывал высказывание из книги "Зогар": "Мудрый старец, чей разум сокрыт, ибо тих и спокоен..."1

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Зогар III, 128б.

יום חמישי ד אדר שני (תש"ג)
שיעורים: חומש: פקודי, חמישי עם פירש"י.
תהלים: כג-כח.
תניא: פרק לה. והנה - 'מד' ועבודתם.

צו חסידות ביים מיטעלען רבי'ן, איז געווען זייער שטיל, דאך פלעגט ער בשעת חסידות זאגען: שא, שא.
דער טאטע האט עס ערקלערט, אז דאס איז געווען אויף להשקיט נביעת המוחין. און האט מיט דעם מבאר געווען דעם מאמר הזהר סבא דעתוהי סתים דשקיט ושכיך.
 

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.