ב"ה

Айом Йом

Отображение текста:

Даже простые хасиды хорошо знали ТаНаХ. Они следовали заведенному порядку: после утренней молитвы они изучали Мишну, а затем, складывая свои молитвенные принадлежности (талит и тфиллин) произносили отрывок из ТаНаХа, разделенного на ежедневные отрывки таким образом, чтобы его чтение завершалось каждые три месяца.

יום רביעי יט אדר א (תש"ג)
שיעורים: חומש: כי תשא, רביעי עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: וכל שלא - 'לט' הצדקה וכה"ג.

החסידים, אפילו הבינונים, היו בקיאים בתנ"ך [בתורה נביאים וכתובים]. ומנהג מסודר היה אצלם, אשר אחר לימוד שיעור משניות שאחרי תפלת שחרית, בשעת קפילת הטו"ת [הטלית ותפילין] היו אומרים שיעור בתנ"ך [בתורה נביאים וכתובים], באופן אשר במשך שלשה חדשים היו גומרים את התנ"ך [התורה נביאים וכתובים].

Рабби Моше Мейзелс рассказывал: "Алтер Ребе учил нас: "Алеф1 хасидизма в том, чтобы использовать наши природные качества и наклонности в служении. Начало служения - применение природных свойств человеческих черт характера. Мозг, например, по своей природе властвует над сердцем".2

ПРИМЕЧАНИЯ
1.

Алеф - первая буква, т.е., в данном контексте, отправная точка.

2.

Природные черты характера можно использовать в духовном служении. Склонность к замкнутости может быть использована в посвящении себя глубокому и интенсивному изучению Торы, а тот, кто по характеру экстраверт, может сконцентрироваться на помощи другим людям. Эмоции можно направить на любовь и страх по отношению к Б-гу или человеку согласно тому, как учит Тора. И хотя эти качества у человека врожденные и не порождаются его собственными усилиями, они служат как алеф - вполне приемлемая и правильная отправная точка служения. "Природные свойства человеческих черт характера" (включающих, например, эмоции и интеллект) - это общие человечаские свойства. Одним из таких свойств является господство интеллекта над эмоциями и способность интеллекта направить эмоции в правильное русло.

יום שישי יט אדר שני (תש"ג)
שיעורים: שיעורים: חומש: צו, שישי עם פירש"י.
תהלים: צ-צו.
תניא: וכל ניצוץ - '96' ניצוצין כו'.

ר' משה מייזליש סיפר: דער רבי (רבינו הזקן) האט אונז געלערענט, אז דער אלף פון חסידות איז, אויסצוניצען די טבעיות אין עבודה. און ראשית העבודה זאל זיין אויסצוניצען די טבע הכחות, ווי למשל די טבע פון מוח שליט על הלב.

О книге
Антология хасидских афоризмов, учений и обычаев, упорядоченная по дням года.
Об издателе
Организация "Брис Авраам" была основана в 1979 г. по прямому указанию Любавичского Ребе для оказания помощи русскоязычным иммигрантам. Один из важнейших видов деятельности организации - издание еврейских книг на русском языке.
Kehot Publication Society, the publishing arm of the Lubavitch movement, has brought Torah education to nearly every Jewish community in the world, and is the world's largest publisher of Jewish literature.